KVK: minder starters en meer faillissementen in april

07-05-2020 (15:39) - Economisch

In de maand april zijn minder ondernemingen gestopt dan in dezelfde maand vorig jaar (12.595 tegenover 18.986). Best opvallend gezien de huidige omstandigheden. Het aantal faillisementsverklaringen nam echter wel toe met 36 procent (343 in april 2020 tegenover 253 in 2019). Dat blijkt uit de extra Bedrijvendynamiek die Kamer van Koophandel (KVK) heeft gepubliceerd.
 
Opvallend is de toename van faillietverklaringen in de provincies Noord-Holland (+60), Zuid-Holland (+ 18) en Limburg (+17), terwijl in de overige provincies geen sprake is van een toename. Sterker nog, in een aantal provincies nam het aantal faillisementen juist af, zoals in Utrecht (-12) en Overijssel (-11).
 
De KVK Bedrijvendynamiek geeft een beeld van het aantal starters, stoppers en faillissementsverklaringen per kwartaal. Vanwege de Coronacrisis heeft de KVK besloten de frequentie op te voeren naar een keer per maand. Het aantal ondernemingen in Nederland bedraagt op 1 mei van dit jaar 2.022.058. Dit zijn er 3.318 meer dan op 1 april 2020 (+4 procent) en 21.654 meer dan op 1 januari dit jaar. In totaal kwamen er sinds 1 mei vorig jaar 84.220 ondernemingen bij. 
 

Starters

In de maand april 2020 zijn 12.595 starters ingeschreven in het Handelsregister, een afname van 34 procent. Ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Deze afname is in alle segmenten, sectoren en provincies zichtbaar. Voor het segment ZZP (zowel fulltime als parttime) is de daling het grootst van 15.444 in 2019 naar 9.818 in april 2020. Bij het MKB daalde het aantal starters van 1.569 in april 2019 naar 1.211 in april 2020.
 
 

Groei starters per sector

De sectoren waar op dit moment de meeste ondernemers een bedrijf starten zijn:
- Zakelijke diensten: 5.034 starters in 2019 tegenover 3.116 starters in 2020: afname van -38 procent.
- Detailhandel: 2.296 starters in 2019 tegenover 2.896 starters in 2020: toename van +26 procent.
- Bouw: 2.303 starters in 2019 tegenover 1.394 starters in 2020: afname -39 procent.
- Gezondheid: 1.737 starters in 2019 tegenover 966 starters in 2020: afname -44 procent.
 
In absolute aantallen zijn de meeste starters te vinden in deze vier sectoren, maar de detailhandel is de enige sector die ook een daadwerkelijke een groei laat zien van +26 procent. Op brancheniveau zien we dat de toename vooral te zien is op het gebied van detailhandel via internet (reparatie en postorders).
 

Stoppers

Alleen in de provincie Friesland is een toename van het aantal stoppers te zien, van 341 in april 2019 naar 351 in april 2020. Alle andere provincies laten een afname zien in het aantal stoppers. In de provincie Noord-Brabant is de afname in absolute aantallen het grootste. Er stopten 287 minder bedrijven (van 1.583 in april 2019 naar 1.296 in april 2020).
 
 

Faillietverklaringen

In de maand april is er een toename van 36 procent meer faillietverklaringen (zowel natuurlijke als niet natuurlijke personen) ten opzichte van april 2019 (343 in 2020 tegenover 253 in 2019). De toename bevindt zich vooral bij het MKB waar in 2019 nog 138 faillietverklaringen geregistreerd werden voor april en in 2020 dit is gestegen naar 193 faillietverklaringen.
 

 
Op regionaal niveau is de grootste toename in de provincie Noord-Holland (+60: van 33 faillietverklaringen in april 2019 naar 93 in april 2020), Zuid-Holland (+18) en Limburg (+17). De provincies Utrecht (-12) en Overijssel (-11) laten de grootste afname zien in absolute aantallen qua faillietverklaringen. Uit de gegevens die KVK bijhoudt is niet af te leiden of het coronavirus hiervan de oorzaak is, daarom vraagt KVK een onafhankelijke deskundige om een impressie van de cijfers te geven:
 
Karen Harmsen, lid adviescommissie insolventie van de Nederlandse Orde van Advocaten (op persoonlijke titel) en advocaat bij TOON Advocaten: ‘Hoewel een verklaring van het aantal faillissementen in april 2020 en met name de stijging ten opzichte van 2019 zonder verdere gegevens moeilijk te verklaren is, lijkt de invloed van Corona voor de hand te liggen. Het gaat dan vermoedelijk vooral om een toename van het aantal faillissementen op eigen aangifte, omdat die verzoeken door de rechtbank snel worden behandeld, terwijl voor de behandeling van faillissementsverzoeken van crediteuren een terughoudende toetsing door de rechtbank ook een oproepingstermijn geldt. De rechtbanken hanteren hiervoor een termijn tot enkele weken.’
 
De sectoren die het hardst getroffen lijken te zijn door de coronacrisis zijn cultuur, sport en recreatie, de horeca, persoonlijke dienstverlening en de detailhandel. Een aantal opvallende cijfers op een rijtje over de maand april: 
 
- Cultuur, sport en recreatie: afname -59 procent starters / afname -8 procent stoppers / 7 faillietverklaringen / 5 procent groei ten opzichte van april 2019.
- Horeca: afname -53 procent starters / afname -12 procent stoppers / 45 faillietverklaringen / 5 procent groei ten opzichte van april 2019.
- Persoonlijke dienstverlening: afname -69 procent starters / afname -32 procent stoppers / 15 faillietverklaringen / 3 procent groei ten opzichte van april 2019.
- Detailhandel: toename +26 procent starters / afname -6 procent stoppers / 51 faillietverklaringen / 6 procent groei ten opzichte van april 2019.

Kijk voor meer informatie op de site van KvK.

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing