Ster tevreden over wijzigingen visie minister, maar ook kritisch

Ster tevreden over wijzigingen visie minister, maar ook kritisch

09-07-2020 (16:53) - Media

Ster laat weten dat het tot op zekere hoogte verheugd is dat minister Slob zijn originele plan heeft gewijzigd naar een stapsgewijze halvering van het wettelijk toegestane aantal reclameminuten in 2027 op de lineaire aanbodkanalen van de NPO.
 
Ster heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan dit alternatieve reclamescenario voor lineaire aanbodkanalen en is tevreden dat de minister en de NPO dit onderdeel van haar voorstel hebben overgenomen. Vanzelfsprekend is Ster benieuwd naar de exacte uitwerking van de afspraken in het wetsvoorstel dat naar verwachting na het zomerreces met de Kamer wordt gedeeld.
 
Wel laat Ster weten dat het teleurgesteld is dat  de minister nog steeds wil stoppen met reclame op de online kanalen van de NPO. Ook stelt hij voor om de ingangsdatum hiervan te vervroegen naar 1 januari 2021 in plaats van het eerder gecommuniceerde 1 januari 2022. ‘We zijn tevreden met de wijzigingen van de minister op het gebied van lineaire aanbodkanalen, maar vinden het zorgwekkend dat de visie ten aanzien van online reclame voorlopig ongewijzigd blijft. We blijven ons inzetten voor het behoud van online en zien nog steeds mogelijkheden om de komende maanden over dit punt in gesprek te blijven ’, aldus Frank Volmer, directeur van Ster.

RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing

RSS feed van de Economisch pagina

Economisch