DUO overtrad privacyregels met volgsoftware e-mails studenten

07-08-2019 (11:36) - Tech

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft trackingsoftware gebruikt in persoonlijke e-mails aan studenten. Dat is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), meldt de Volkskrant. 
 
De dienst zou de verzamelde informatie bijvoorbeeld in een rechtszaak kunnen gebruiken als bewijs dat een student een belangrijk bericht ontvangen heeft. DUO geeft toe volgsoftware te gebruiken. De dienst is inmiddels hiermee gestopt na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens. Dit gebeurde naar aanleiding van vragen van de Volkskrant. 

AVG

In de AVG is vastgelegd welke informatie organisaties mogen verzamelen en aan welke voorwaarden ze daarvoor moeten voldoen. ‘Het gaat erom of de gegevens naar een persoon herleidbaar zijn’, zegt Sandra Loois van de AP. ‘Een IP-adres van iemand die een e-mail ontvangt is zeker een herleidbaar persoonsgegeven.’
 
Ook advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, gespecialiseerd in informatie- en privacyrecht, zegt dat DUO met de trackingsoftware de regels heeft overtreden.  ‘Om persoonsgegevens te verwerken, moet DUO een gerechtvaardigd belang hebben’, citeert de Volkskrant hem.’ In sommige gevallen heeft DUO dat misschien, maar in al het e-mailverkeer trackingsoftware gebruiken noemt Alberdingk Thijm buitenproportioneel. ‘Bovendien moet DUO de studenten altijd informeren. Je zou in de e-mail zelf kunnen zeggen: let op, met een tracker kunnen we zien of je het leest of niet.’

De Volkskrant