Zorg dat je merk de markt bijhoudt

21-01-2020 (09:49) - Powered by

In onze continu veranderende wereld nemen bedrijven en hun merken steeds meer een bakenfunctie in. Mensen verwachten dat het bedrijfsleven het voortouw neemt in het tot stand brengen van verandering en vinden dat de leiders van deze bedrijven dat moeten initiëren en uitvoeren. Die blijk van vertrouwen brengt wel nieuwe verwachtingen met zich mee: het opbouwen van vertrouwen is nu een van de belangrijkste taken van een CEO en het bedrijf. Omdat merken de belangrijkste schakel tussen bedrijf en doelgroep vormen, moeten merken daarin meebewegen en bij voorkeur op anticiperen.


Brands In Motion denktank

Er gebeurt veel en de informatie is versnipperd en vaak onvolledig. Daardoor blijft de meeste kennis vrij oppervlakkig en er is weinig tijd om goed na te denken over wat bepaalde marktontwikkelingen voor het merk betekenen. Om aan die behoefte tegemoet te komen  heeft merk- en naamgevingadviesbureau Globrands het initiatief genomen om regelmatig discussies te organiseren over merkgerelateerde thema’s die bij hun klanten spelen. Onderzoek geeft inzicht in welke vraagstukken er spelen en waar behoefte aan verdieping is. Uit die discussies, in de vorm van ontbijtsessies bij Globrands of bij een van de klanten, ontstaat een thema waar dieper op in wordt gegaan. Zo nodig worden er andere disciplines en adviseurs bij betrokken zodat de kwaliteit van de discussies hoog is en daadwerkelijk wat opleveren. Uiteindelijk wordt over dat thema een seminar georganiseerd. Klanten stellen het meedenken op prijs en Brands In Motion begint een naam als merkendenktank op te bouwen.


Seminars

De seminars zijn bedoeld om managers en professionals op het gebied van marketing en communicatie te inspireren met de nieuwste kennis en praktijkvoorbeelden op het gebied van strategie en branding.
Het eerste Brands In Motion seminar, in bioscoop De Uitkijk in Amsterdam, had als thema ‘Hoe merken overtuigen.’ In 2019 was het thema ‘The Human Touch’ omdat uit de discussies naar voren kwam dat merken en hun publiek behoefte hebben aan levend contact. Allemaal zoeken we the human touch. En laat dat nou net het punt zijn waarop een merk zich meer dan ooit kan onderscheiden. Sprekers als MassiveMusic‘s Marijn Roozemond, Fabrique directeur Matthijs Klinkert, Stan Boshouwer van Tinker en Digna Kosse van Foodcurators boden daar meer inzicht in.
 

Merken, Mensen & Filterbubbels

Dit jaar is het thema ‘Merken, Mensen & Filterbubbels’ vanuit de constatering dat we allemaal in online echokamers zitten en dankzij artificial intelligence zien we wat we willen zien en in onze meningen worden bevestigd. Daardoor worden tegenstellingen onbewust groter maar weet je niet wat waar en wat fake is. Daarin functioneren merken als bakens van vertrouwen voor de één, of juist niet voor de ander en zijn merken daarmee onderdeel van onze bubbel geworden. Wordt onze mening gevormd door algoritmes die onze mening kennen en die alleen maar bevestigen? Of blijven we kritisch nadenken, omdat we horen wat er echt gaande is en hoe anderen daar over denken?
 
Brands in Motion 2020: informatie en aanmelden, klik hier