Onderzoek toont aan: Nederlanders praten moeilijk over taboes

Onderzoek toont aan: Nederlanders praten moeilijk over taboes

15-06-2020 (12:33) - Mensen

Uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders blijkt dat praten over psychische problemen voor veel mensen lastig is. Psychische problemen zijn niet het enige taboe waarover weinig gesproken wordt. Ook een beginnende depressie, zich uitend in een ongelukkig gevoel, wordt niet vaak benoemd in gesprekken tussen familieleden of vrienden.
 
Een ander opvallend punt wat in dit onderzoek naar voren komt: slechts 26% van de deelnemers bespreekt de dood met zijn of haar kinderen. Hoewel het erg lastig kan zijn om dergelijke taboes aan te kaarten, is het belangrijk om hierover te praten. Het lucht op, zorgt dat kinderen weten waar ze aan toe zijn en kan mensen helpen.
 
Voor Nationale-Nederlanden is de uitkomst van het onderzoek wat in haar opdracht werd uitgevoerd door DirectResearch aanleiding om met een nieuwe campagne te beginnen: Het Gesprek. Met deze campagne wil Nationale-Nederlanden Nederlanders aanzetten tot het aangaan van de conversatie over deze lastig bespreekbare onderwerpen.
 

Psychische klachten en een ongelukkig gevoel

Juist bij psychische klachten en een ongelukkig gevoel is het belangrijk om hier open over te zijn. Mensen in je direct omgeving, zoals een partner of je kinderen, kunnen hulp bieden om uit deze negatieve spiraal te komen. Zo is psychologische hulp mogelijk niet direct noodzakelijk. Zelfs als blijkt dat hulp van een psycholoog wenselijk is, is het delen van je zorgen een slimme keuze. Mensen om je heen kunnen je steunen bij de stap naar een psycholoog, welke vaak niet eenvoudig is.
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat 69% van de deelnemers een ongelukkig gevoel niet deelt met zijn of haar kinderen. Een vergelijkbaar percentage geldt voor het delen van een ongelukkig gevoel met ouders: 65%. Iets makkelijker is het om de ongelukkige gevoelens te delen met een partner. Uit het onderzoek blijkt dat 44% van de deelnemers dit af en toe doet.
 

Ook over de dood wordt weinig gesproken

Niet alleen over een ongelukkig gevoel wordt weinig gesproken. Ook de dood blijkt een lastig onderwerp te zijn voor veel mensen. Toch is het belangrijk om alvast na te denken over hetgeen na het overlijden van een dierbare op mensen afkomt. Het komt regelmatig voor dat de financiële risico’s van het overlijden van bijvoorbeeld een partner onderschat worden. Nationale-Nederlanden toonde met haar onderzoek aan, dat de dood van een partner in 76% van de gevallen invloed heeft op de financiële situatie van een partner. Opvallend genoeg spaart circa de helft (48%) van de deelnemers niet om een eventueel inkomensverlies op te kunnen vangen.
 
Hier komt bij dat 42% van de deelnemers aangeeft dat er te weinig verzekeringen zijn afgesloten om het inkomensverlies op die manier te kunnen overbruggen. Zo heeft 35% van de deelnemers of hun partner geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Het overlijden van een partner kan hierdoor grote consequenties hebben. Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten kunnen (een deel van) deze financiele consequenties worden opgevangen.
 

Het Gesprek

De  resultaten van het onderzoek zijn voor Nationale-Nederlanden reden om een nieuwe campagne te starten: Het Gesprek. Doe dit eerst met je partner, vervolgens met je ouders en kinderen; een gesprek met een partner lijkt het minst lastig te zijn voor veel mensen.