Solide jaarcijfers PLUS Holding

20-03-2019 (09:00) - Economisch

Duncan Hoy, algemeen directeur PLUS over 2018: “PLUS heeft op veel fronten een goed jaar gehad. Zo steeg de omzet, de klantenkring en de operationele EBITDA. Deze sterke basis biedt een uitstekend perspectief voor 2019.”

 

Kerncijfers 2018

(in € 1 miljoen)

Consumentenomzet

De omzetgroei overtrof in 2018 voor het vijfde jaar op rij de markt. De consumentenomzet steeg in 2018 met 3,8% ten opzichte van 2017; tegenover een marktgroei van 3,4%. De hogere omzet leidde tot een stijging van de operationele EBITDA met 6,8% tot € 92,4 miljoen.

De uitvoering van de strategische programma’s droeg in belangrijke mate bij aan de omzetgroei. Het gaat hierbij vooral om de ombouw van winkels naar de Briljant-formule en de succesvolle implementatie en uitvoering van het e-commerce programma. De e-commerce omzet groeide met bijna 40%. Ook droegen marketingcampagnes en een succesvol actiebeleid dit jaar weer bij aan de omzetgroei.

In 2018 werden door PLUS drie nieuwe winkels geopend in Kesteren, Leek en Rolde. Daarnaast werden elf winkels substantieel vergroot. 


enkele financiële ontwikkelingen 2018

De operationele EBITDA steeg met € 5,9 miljoen naar € 92,4 miljoen, een stijging van 6,8%. Het bruto- omzetresultaat steeg met € 10 miljoen vooral door de hogere omzet. De kosten –exclusief afschrijvingen– stegen met € 4,1 miljoen vooral door hogere personeelskosten, marketingkosten en winkelondersteuning. De gestegen personeelskosten zijn vooral het gevolg van hogere pensioenlasten.

Van het operationele resultaat werd € 42,6 miljoen doorgegeven aan de ondernemers in de vorm van afnamekortingen. Dit is € 5,8 miljoen minder dan in 2017. Het resultaat na afnamekortingen bedroeg € 3,7 miljoen, een daling van € 3,2 miljoen ten opzichte van 2017. Uiteindelijk daalde de nettowinst met € 2,2 miljoen naar € 8,1 miljoen.

De investeringen kwamen in 2018 uit op € 30,2 miljoen tegenover € 20,2 miljoen in 2017. De investeringen werden volledig gefinancierd uit de operationele kasstroom van € 60,1 miljoen. Eind 2018 kent de PLUS Groep, evenals in voorgaande jaren, geen bankschuld.

 


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing