ACM onderzoekt prijsafspraken tussen fabrikanten en winkeliers consumentengoederen

28-12-2018 (10:31) - Economisch

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt verboden prijsafspraken tussen fabrikanten en (online)winkels van consumentengoederen. De ACM vermoedt dat sommige fabrikanten van consumentengoederen afspraken over minimumprijzen met winkeliers proberen te maken voor hun producten. De ACM heeft inmiddels invallen gedaan bij verschillende bedrijven.


Prijsafspraken tussen fabrikanten en winkeliers over minimumprijzen zijn niet toegestaan. De winkels hebben hun prijzen dan niet zelf vastgesteld. Er is dan minder concurrentie tussen de verschillende winkels. Consumenten kunnen daardoor een hogere prijs betalen voor hun producten.


procedure

De ACM onderzoekt de komende tijd of de Mededingingswet inderdaad is overtreden. De ACM kan tot de conclusie komen dat de wet niet overtreden is. Als de ACM tot de conclusie komt dat de wet wel is overtreden, dan krijgen de ondernemingen de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen voordat de ACM een sanctie kan opleggen.


RSS feed van de Bureaus pagina

Bureaus

RSS feed van de Media pagina

Media

RSS feed van de Marketing pagina

Marketing